SPÅRKURS


SPÅRKURSER

spårkurs-stockholm-Urban Dogs

SPÅRKURS


DIN HUND KOMMER ATT ÄLSKA SPÅRTRÄNINGEN Din hund är gjord för att spåra. Du kommer lära dig lägga lagom enkla spår åt din hund. Det är en fantastisk bra aktiveringsform till de flesta hundar.

Hundar spårar gärna och ofta på egen hand. Att följa ett spår kräver att våra hundar använder många egenskaper samtidigt, därför är det en sysselsättning som aktiverar och stimulerar din hund optimalt.

Spåra innebär att din hund följer vittringen i marken. På den här kursen är det vittringen av en människas spår, som din hund lär sig att följa.

Du får lära dig hur du ska lägga ett personspår åt din hund. Hur du bygger upp förmågan hos din hund med lätta spår till att försvåra spåret med vinklar och längre liggtider. Du får hjälp att anpassa spåret efter dig och din hunds nivå och målsättning.


Spårträning ger flera positiva effekter som ökad samarbetsförmåga, bättre fokus och uthållighet. Det är faktorer som spiller över och gör vardagen och vardaglydnaden bättre.


Max 6 ekipage        

SPÅRKURS


JUDARNSKOGEN

VID

ÄNGBYPLAN T-BANASÖNDAG 

11:e OKT 13:00-15:00


SÖNDAG 

18:e  OKT 11:00-13:00


FIKAPAUS INGÅR

Pris: 1 290  Kr per ekipage

       

Max 6 deltagareINSTRUKTÖR: Liselott Sommerdahl


spårkurs-jack Russel-Urban dogs

NOSAKTIVERING

Spårkurs-stockholm

Kombinera gärna spårkursen med

Nosaktiveringskursen 

GENOM TRÄNINGEN LÄGGER VI TILLSAMMANS EN BRA BAS FÖR ERT FORTSATTA LIV TILLSAMMANS

Copyright © All Rights Reserved